Avocați specializați
în fonduri europene

Servicii

Departamentul nostru specializat în fonduri europene are un vast portofoliu de clienți – beneficiari ai fondurilor europene – de la IMM-uri, până la intreprinderi mari și institute de cercetare, implicate în diverse proiecte cu finanțare nerambursabilă. Asistăm, de asemenea, persoane fizice cercetate pentru săvârsirea de infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Acordăm asistență juridică și reprezentare în cadrul tuturor programelor de finanțare nerambursabilă (atât cele aferente perioadei de programare 2014-2020, cât și cele aferentei perioadei de programare anterioare, 2007-2013), inclusiv Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Pescuit (POP), Start-up Nation, HORIZON 2020, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA), Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE), Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) etc.

Serviciile noastre juridice în materia finanțărilor nerambursabile acoperă o gamă extrem de variată de activități specifice, dintre care menționam, cu titlu exemplificativ:

  • redactarea de puncte de vedere, memorandumuri, opinii legale în legatură cu diverse probleme juridice care pot avea impact asupra obținerii finanțării sau asupra modului de respectare de către beneficiari a obligațiilor din contractul de finanțare sau a obligațiilor legale;
  • corespondența juridică cu autoritățile de management sau organismele intermediare privind legalitatea unor operațiuni efectuate de beneficiarii fondurilor europene;
  • asistență juridică în desfașurarea procedurilor de achiziție publică de către beneficiarii de fonduri europene nerambursabile; asistență în cadrul contestațiilor la CNSC sau în fața instanțelor de judecată;
  • asistență juridică în cazurile de respingere a cererilor de finanțare, a cererilor de plata/rambursare, constând în formularea de contestații, cereri și acțiuni în instanță;
  • asistentă juridică în procedurile de sancționare a neregulilor, constând în redactarea punctului de vedere la proiectul de proces verbal, redactarea contestației la procesul verbal, promovarea de acțiuni în instanță având ca obiect anularea proceselor verbale și a deciziilor de respingere a contestațiilor;
  • asistentă juridică în procedurile de aplicare a corecțiilor financiare pentru nereguli în modul de desfășurare de către beneficiarii fondurilor europene a procedurilor de achiziție publică;
  • asistentă juridică în procedura de suspendare a efectelor procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare;
  • asistentă juridică în acțiuni de despagubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a emiterii de acte administrative nelegale, în materia fondurilor europene;
  • asistentă juridică în cadrul audierilor în fața Departamentului de Luptă Antifraudă și în fața Direcției Naționale Anticorupție, în cazul în care există suspiciuni/acuzații de fraudă cu fonduri europene.