Avocați specializați
în fonduri europene

Beneficiarii PNDR pot încheia acorduri cu Instituțiile Financiare Nebancare

0

Beneficiarii PNDR pot colabora cu Instituții Financiare Nebancare (IFN) în ceea ce privește avansul necesar demarării proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Respectivul IFN trebuie să fie înregistrat în Registrul Special al Băncii Naționale a Romaniei. Acest demers a fost elaborat pentru a întâmpina nevoia constantă de finanțare a fermierilor și antreprenorilor din mediul rural, având în vedere dificultatea acestora de a obține finanțarea aferentă implementării proiectului.

„Precizăm că beneficiarii PNDR pot colabora cu orice instituție financiară bancară sau nebancară pentru obținerea garanțiilor pentru avans, indiferent dacă are sau nu protocol de colaborare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). În ceea ce privește IFN există însă o singură condiție, și anume ca respectivele instituții financiare să fie înscrise în Registrul Special al BNR.” a declarat David Eugen Popescu, Directorul General al AFIR.

Reamintim că o instituție financiară nebancară (IFN) este o entitate, alta decât instituțiile de credit (bănci), ce desfășoară o activitate de creditare cu titlu profesional, în condițiile stabilite de lege. Înființarea și funcționarea IFN-urilor este reglementată de Legea nr. 93/2009.