Avocați specializați
în fonduri europene

Măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă

0

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) este programul prin care Uniunea Europeană şi Guvernul României acordă fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020. Potrivit website-ului instituției, măsurile pentru care sunt acordate finanțări nerambursabile sunt:

  •  Măsura 4 – Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole
SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole
SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SubMăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SubMăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

  • Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
SubMăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SubMăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
SubMăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

  • Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

  • Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9.a – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol