Avocați specializați
în fonduri europene

minimis Archive

Dornic să sprijine micii întreprinzători sau, cel puțin, să dea naștere unui cadru legislativ care să creeze această aparență, în anul 2013 Guvernul Romaniei a adoptat Hotărârea nr. 274 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii. În esență, prin acest act normativ, Statul Român, reprezentat de Guvern, s-a obligat să acorde ajutoare de minimis IMM-urilor, prin alocări de la bugetul de stat, sub forma de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate. Conform H.G. 274/2013, bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv: credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare, în [&hellip

Read Post