Avocați specializați
în fonduri europene

fonduri europene Archive

În cazul în care apreciază că cererea AFIR de executare a scrisorii de garanţie bancară este nelegală, beneficiarii PNDR 2007-2013 care au primit avansuri din finanţare, în calitate de ordonatori ai scrisorilor respective, se pot adresa instanţei de judecată pentru a obţine suspendarea temporară a plăţii acestora, pe calea unei proceduri speciale, numită ordonanţă preşedinţială. În scopul demarării cât mai rapide a proiectelor, unii beneficiari ai Măsurii 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole – au uzat de posibilitatea de a primi un avans din suma reprezentând finanţare nerambursabilă, obligându-se, în schimb, să pună la dispoziţia Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR – fosta APDRP) o scrisoare de garanţie bancară în cuantum de 110% din valoarea avansului. Cum funcţionează scrisoarea de garanţie bancară de restituire a avansului? [&hellip

Read Post

În prezent, noțiunea de condiții artificiale este reglementată de art. 4 alin. 8 din Regulamentul 65/2011 care prevede ca „fără a aduce atingere dispozițiilor speciale, nu se efectuează nicio plată către beneficiari în cazul cărora s-a stabilit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a obține aceste plăți, în scopul obținerii unui avantaj care contravine obiectivelor schemei de ajutor”. Anterior anului 2011, acest articol 4 alin. 8 exista, în aceeași formă ca cea de astăzi, și în Regulamentul 1975/2006 (abrogat de Regulamentul 65/2011), deci nu se pune problema ca beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare înaintea anului 2011 să nu poată fi acuzați de crearea de condiții artificiale, întrucât, așa cum am precizat, noțiunea era reglemen­tată și în Regulamentul din 2006. Textul [&hellip

Read Post

• AFIR invocă nereguli, beneficiarii le contestă În prezent, SCA Strătulă Mocanu & Asociații gestionează un portofoliu de peste 40 de litigii privind accesarea de fonduri europene din FEADR. Oana Strătulă, coordonator al echipei de avocați implicați în judecarea dosarelor privind rezilierea de către AFIR a unor contracte de finanțare europeană, ne face cunoscute și alte motive invocate de AFIR pentru suspendarea plăților către beneficiari presupuși a fi încălcat anumite condiții de selecție. Ferma: Când ați început să vă implicați în probleme juridice legate de finanțări prin FEADR? Oana Strătulă: Pe parcursul activității mele de avocat am fost implicată în diverse proiecte care au avut tangențe, mai mici sau mai mari, cu finanțări din fonduri structurale, însă primele dosare privind rezilierea de către APDRP (actuala [&hellip

Read Post

Beneficiarii fondurilor europene au avut parte de surprize neplăcute de la Comisia Europeană. Mulți dintre ei au fost acuzați că au creat condiții artificiale pentru a beneficia de finanțare, în mod paradoxal, chiar de aceeași autoritate care, pe baza unor documentații stufoase și în urma unor nenumărate controale, le-a aprobat, anterior, proiectele și plățile. Acuzația a fost însoțită de emiterea proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, prin care contractele de finanțare au fost reziliate, iar fondurile europene primite au devenit, din nerambursabile, direct creanțe bugetare supuse executării silite, în caz de neplată înăuntrul termenului de aproximativ 30 de zile, acordat de autoritatea contractantă. Din procesele verbale, oamenii au aflat cu stupoare că, abia după aprobarea proiectelor și după efectuarea [&hellip

Read Post