Avocați specializați
în fonduri europene

Condiții de utilizare

Informații generale:

 1. Strătulă & Asociații este o societate de avocați care funcționează în conformitate cu legile din România care reglementează exercitarea profesiei de avocat, înregistrată în mod corespunzător și autorizată de către Baroul București.
 2. Orice activitate efectuată în legătură cu acest website se supune Condițiilor de utilizare prezentate mai jos. Prin simpla accesarea acestui site sunteți de acord necondiționat cu urmatoarele condiții utilizare.

Observații:

 1. Nici un material, fișier, articol sau orice alt conținut al acestui site nu reprezintă consiliere juridică. Acest site a fost creat și este destinat numai în scop de informare generală și nu poate fi interpretat ca fiind echivalentul relației client-avocat. Dacă aveți o problemă juridică specifică, vă rugăm să contactați direct unul dintre partenerii noștri sau să completați formularul de pe pagina principală.
 1. Mesajele trimise către noi prin intermediul serviciului nostru on-line „Întreabă un avocat” trebuie să conțină toate informațiile solicitate în formularul afişat (toate câmpurile completate) şi să descrie cât mai clar problema dvs. juridică. Mesajele care nu corespund acestor cerințe minime nu vor fi luate în considerare și nu vor primi un răspuns. Același lucru se va întâmpla în cazul mesajelor trimise jocandi causasau a celor fără conținut juridic. Toate aceste mesaje vor fi șterse din sistemul nostru.
 2. Deşi echipa Strătulă & Asociaţii depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile prezentate în acest website sunt corecte și la zi, nu ne asumăm nici o obligaţie în legătură cu acestea. De asemenea, deși luăm toate măsurile pentru a asigura buna funcționare și securitatea acestui website, nu garantăm o funcționare permanentă fără defecte. În plus, nu putem garanta că toate documentele sau fișierele conținute de acest website sunt lipsite de viruşi. În acest sens, vă recomandăm să utilizaţi programe antivirus adecvate.
 3. Link-urile către alte site-uri incluse în acest site sunt doar în scop informativ. Societatea Strătulă & Asociaţii nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru site-urile către care fac trimitere aceste link-uri.

Date Personale:

Datele personale continute in mesajele pe care ni le trimiteti prin intermediul formularului de contact “Intreaba un Avocat” sau direct la adresele noastre de email vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal din Romania, incluzand Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Va rugam sa vizitati sectiunea “Politica privind Datele Personale” pentru mai multe informatii despre modul in care prelucram datele dvs personale.

Drepturi de autor:

Strătulă & Asociaţii deţine drepturile de autor pentru acest website și pentru conținutul acestuia. Fragmentele sau informațiile din acest site nu pot fi reproduse, copiate, descărcate, publicate, modificate, transmise sau distribuite în orice formă, cu excepția cazurilor în care:

 1. printaţi sau descărcaţi informaţiile pe un hard disc local (și nu la o rețea) pentru uz personal sau în vederea informării, fără posibilitatea de a modifica în nici un fel conţinutul fragmentului tipărit sau descărcat;
 1. copiați sau distribuiţi conținutul sub formă nemodificată unor terțe părți pentru informarea personală a acestora, însă informaţi orice parte terță faptul că se supune şi astfel trebuie să respecte Condiţiile de utilizare prevăzute la această pagină; astfel de persoane nu au dreptul de a modifica în nici un fel conţinutul fragmentului printat sau descărcat.

Link-uri către site-ul nostru:

Funcționarea acestui website face obiectul limitelor impuse de legislația din România care reglementează exercitarea profesiei de avocat. Ca atare, consimțământul scris al reprezentanților Strătulă și Asociații trebuie obținut înainte ca orice link care face trimitere către website-ul nostru să fie creat pe un alt website sau document.

Schimbări ale Condițiilor de utilizare:

Ne rezervam dreptul de a modifica din când în când aceste Condiții de Utilizare. În cazul în care se întâmplă acest lucru, vom pune imediat versiunea actualizată pe acest site, astfel încât utilizatorii și vizitatorii acestui site să fie permanent informați cu privire Condițiile de utilizare conținute în această secțiune.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor:

 1. Aceste Condiții de Utilizare vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu legile din România.
 2. Orice litigiu care rezultă din accesarea, copierea, descărcarea, imprimarea, sau efectuarea oricărei alte operațiuni în legătură cu acest site sau conținutul său va fi reglementat prin legile procedurale și de fond din România și se va soluționa de către instanțele competente din România.

 

Politica privind Datele Personale

Va informam ca Stratula & Asociatii – Societate Civila de Avocati (“S&A”), este angajata in respectarea deplina a datelor dvs. cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabile, precum si cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

S&A prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul website-urilor www.stratula.comwww.avocati-fonduri-europene.rowww.east-legal.com, sau prin intermediul adreselor de email asociate acestor website-uri ori prin fax sau in orice alta modalitate, atunci cand ne contactati in calitate de client, potential client, colaborator, angajat, furnizor, potential furnizor, vizitator, utilizator, cand ne contactati in vederea aplicarii pentru o pozitie in cadrul societatii noastre de avocati, precum si ori de cate ori ne contactati, in orice alt mod, in legatura cu desfasurarea activitatii noastre profesionale, indiferent de calitatea in care o faceti.

Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare si folosim masuri tehnice si organizatorice de protectie a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

In cele ce urmeaza va vom informa cu privire la: categoriile de date personale pe care le prelucram, temeiurile prelucrarii, scopurile prelucrarii acestora, durata prelucrarii, destinatarii datelor dvs cu caracter personal, drepturile dvs. in calitate de titulari ai datelor personale prelucrate si modul in care va puteti exercita aceste drepturi.

Categorii de date prelucrate

In cazul in care sunteti un client sau reprezentantul unui client, prelucram numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul si codul numeric personal, numarul dumneavoastra de telefon, fax, adresa dumneavoastra de email si adresa postala/de domiciliu, alte date de identificare necesare, inclusiv imaginea de pe actul de identitate, date cu caracter personal speciale sau datereferitoare la condamnări penale și infracțiuni, cuprinse in contractul incheiat cu noi sau care ne parvin in conformitate cu cele de mai sus. De asemenea, putem retine copii de pe actul de identitate, acte de stare civila, contracte de munca, documente bancare, alte documente relavante din care rezulta datele dvs. cu caracter personal.

Temeiurile prelucrarii

Prelucram datele dvs personale, dupa caz: in baza consimtamantului dvs; in vederea incheierii si executarii unui contract de asistenta juridica, cu dvs. sau cu societatea pe care o reprezentati, ori a altui tip de contract (colaborare, munca, prestari servicii, etc); pentru îndeplinirea unei obligații legale a avocatului; in vederea îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public; atunci cand prelucrarea este necesară în scopul unui interes legitim; atunci cand prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Scopurile si durata prelucrarii

 • Executarea contractului de asistenta juridica incheiat cu dumneavoastra sau cu societatea pe care o reprezentati, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi in interesul dvs. ori al societatii pe care o reprezentati, in virtutea contractului incheiat cu noi,
 • Indeplinirea obligatiilor fiscale legate de plata onorariului,
 • Redactarea inscrisurilor in numele dumneavoastra, ori al societatii pe care o reprezentati, potrivit mandatului incredintat prin contractul de asistenta juridica,
 • Inaintarea catre institutii publice si alte institutii, autoritati, organizatii, societati si personae fizice din Romania din din alte tari, in calitate de reprezentant conventional sau aparator, a cererilor si a altor inscrisuri necesare executarii mandatului incredinntat prin contractul de asistenta juridica,
 • Indeplinirea obligatiilor instituite de lege in sarcina avocatilor,
 • Indeplinirea obligatiei noastre profesionale de tinere a evidentei contractelor incheiate in forma de exercitare a profesiei de avocat precum si a tuturor celorlalte registre, potrivit legii.

Aceste acte vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor profesionale avocatiale.

Indiferent de calitatea si modalitatea in care ne contactati (potential client, potential colaborator, potential angajat, furnizor, potential furnizor, potential candidat la o pozitie in cadrul S&A, etc), prelucram datele pe care ni le puneti la dispozitie – numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul si codul numeric personal, alte date de identificare necesare, inclusiv imaginea de pe actul de identitate/cv/alte documente, numarul dumneavoastra de telefon, fax, adresa dumneavoastra de email, pentru comunicarea cu dumneavoastra sau in vederea incheierii unui contract. Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor profesionale avocatiale.

Prelucram datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor dumneavoastra si tertilor, cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta ori ni le predati prin mijloace de comunicare personala sau la distanta, pentru:

 • Realizarea interesului dumneavoastra legitim de a beneficia de asistenta juridica si reprezentare avocatiala,
 • Realizarea interesului public de indeplinire a serviciilor avocatiale si scopurile legitime ale avocatului.

Va aducem la cunostinta ca de modul de prelevare a acestor date pe care ni le puneti la dispozitie sunteti raspunzatori in sensul respectarii prevederilor GDPR – Regulamentul 2016/679. Aceste date vor fi pastrate pe durata executarii contractului dintre dumneavoastra si avocat.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile  personale. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială a profesiei de avocat.

Revizuim în fiecare an datele colectate și analizăm  în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre alti avocati, experti, consilieri juridici, executori judecatoresti, mediatori, consilieri in proprietate industriala, practicieni in insolventa, specialisti, consultanti, auditori, inclusiv formele de organizare a acestor profesii, institutii publice, instante judecatoresti si arbitrale, Ministerul Public, si orice alte persoane ori entitati mentionate de dvs sau care sunt parti adverse in cauzele in care va reprezentam, sau in cauzele in care este parte clientul nostru, in contextul prestarii serviciilor profesionale de catre societatea noastra.

Drepturile dvs. si modul de exercitare a lor

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor, sa va opuneti prelucrarii sau sa va retrageti consimtamantul dat, dupa caz. De asemenea, aveti dreptulde a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea si dreptulla notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere.

Va informam ca, in cazul in care sunteti un client al S&A, in virtutea relatiilor deja existente cu dumneavoastra/societatea pe care o reprezentati, detinem o parte/toate datele dumneavoastra personale, pe care le vom prelucra in conformitate cu cele de mai sus, in baza contractelor de asistenta juridica anterioare.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră in scris, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, la adresa noastra office@stratula.com. Vă vom răspunde neîntârziat.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autoritatii pentru Protectia Datelor (ANSPDCP).

Ultima actualizare: Octombrie 2019.

Lăsați un comentariu