Avocați specializați
în fonduri europene

Intreprinderile legate – un nou „motiv” de restituire a fondurilor europene (partea I)

0

In ultima perioada, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene par sa-si fi trecut pe agenda de lucru o noua tema, apta sa genereze mari batai de cap beneficiarilor si cu potential de a deveni, in scurt timp, la fel de celebra ca si „conditiile artificiale”.

A fi sau nu fi intreprindere legata – este retorica la moda zilele acestea si subiect de dezbateri aprinse, mai ales atunci cand autoritatea competenta procedeaza la reverificarea proiectelor, din perspectiva eligibilitatii solicitantilor, care trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor.

Problemele apar atunci cand autoritatea, dupa ce a aprobat cererea de finantare, a incheiat contractul de finantare si, in cele mai multe cazuri, a si platit sumele reprezentand finantare nerambursabila, decide sa faca o verificare in baza de date a Oficiului Registrului Comertului, ocazie cu care constata ca, de fapt, beneficiarul nu era eligibil pentru a primi finantare, intrucat nu se incadra in categoria IMM-urilor.

Cum se face incadrarea in categoria IMM-urilor

In principiu, raspunsul la intrebarea de mai sus se gaseste in prevederile Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, care reprezinta o transpunere in legislatia nationala a Recomandarii Comisiei Europene din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii.

Clasificarea in microintreprinderi, intreprinderi mici sau intreprinderi mijlocii se face in functie de cifra de afaceri anuala neta sau de valoarea activelor totale si de numarul mediu anual de salariati ai intreprinderii, conform plafoanelor stabilite de art. 3 si 4 din Legea 346/2004.

In functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, pot exista trei tipuri de intreprinderi: intreprinderi autonome, intreprinderi partenere si intreprinderi legate.

In cazul solicitantilor – intreprinderi autonome (definite ca fiind orice intreprinderi care nu sunt partenere sau legate), incadrarea in categoria IMM-urilor se face prin luarea in considerare exclusiv a situatiilor financiare anuale ale intreprinderii in cauza, inclusiv in ceea ce priveste numarul mediu anual de salariati.

Datele utilizate pentru calculul numarului mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta anuala si activele totale sunt cele raportate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu exceptia intreprinderilor nou-infiintate, in privinta carora se vor avea in vedere datele aferente exercitiului financiar curent, declarate pe propria raspundere de catre reprezentantul intreprinderii in cauza.

In cazul in care solicitantul este intreprindere partenera cu o alta intreprindere, la datele solicitantului se vor adauga datele intreprinderii partenere, situata imediat in amonte (daca solicitantul este detinut, intr-un procent mai mare de 25%, de intreprinderea partenera) sau in aval de acesta (daca solicitantul este cel care detine, intr-un procent mai mare de 25%, intreprinderea partenera), proportional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (se are in vedere cel mai ridicat dinte aceste procente).

In masura in care, la randul lor, intreprinderile partenere cu solicitantul sunt legate de alte intreprinderi, la datele intreprinderii partenere (care se cumuleaza cu cele ale solicitantului, conform celor aratate mai sus) se adauga 100% din datele intreprinderilor legate de aceste intreprinderi partenere.

In ipoteza in care solicitantul este intreprindere legata cu o alta intreprindere, datele acestuia se vor cumula in proportie de 100% cu datele oricarei intreprinderi care este legata, direct sau indirect, de solicitant.

De asemenea, daca, la randul ei, intreprinderea legata de solicitant este partenera cu o alta intreprindere, la datele intreprinderii legate se vor adauga, in mod proportional, datele intreprinderii partenere, situata imediat in amonte sau in aval de aceasta.

Un alt aspect important reglementat de Legea 346/2004 il reprezinta faptul ca, in cazul in care, la data intocmirii situatiilor financiare anuale, intreprinderea nu se mai incadreaza in plafoanele stabilite la art. 3 si 4, aceasta nu isi va pierde calitatea de IMM, decat daca depasirea acestor plafoane se produce in doua exercitii financiare consecutive.

Scopul acestei prevederi este acela de a evita schimbarea statutului intreprinderii, ca urmare a unei cresteri accidentale sau artificiale a cifrei de afaceri sau a numarului de angajati, care nu ar reflecta o dezvoltare reala a intreprinderii, ci un moment pasager in existenta acesteia.

Care sunt pasii de urmat pentru corecta incadrare a solicitantului in categoria IMM-urilor

Concluzionand cele de mai sus, se poate spune ca stabilirea categoriei de intreprindere din care face parte solicitantul, la data depunerii cererii de finantare, presupune aplicarea unui algoritm in patru pasi:

  1. corecta incadrare a solicitantului in categoria intreprinderilor autonome, partenere sau legate si identificarea tuturor intreprinderilor partenere si/sau a celor legate de solicitant;
  2. calculul corect al datelor solicitantului, in functie de situatia concreta a acestuia la momentul depunerii cererii de finantare (respectiv luarea in considerare exclusiv a datelor solicitantului, daca acesta este intreprindere autonoma, sau a datelor cumulate cu cele ale intreprinderilor partenere sau legate, daca exista astfel de intreprinderi partenere sau legate);
  3. verificarea incadrarii datelor solicitantului, calculate conform pasului 2 de mai sus, in plafoanele stabilite de art. 3 si 4 din Legea 346/2004 si stabilirea categoriei de IMM din care face parte acesta;
  4. in cazul in care datele solicitantului, calculate conform pasului 2 de mai sus, aferente exercitiului financiar din anul anterior depunerii cererii de finantare, depasesc plafoanele stabilite de art. 3 si 4 din Legea 346/2005, verificarea imprejurarii daca aceste plafoane au fost depasite si in cel de-al doilea an anterior celui in care a fost depusa cererea de finantare (spre exemplu, daca cererea de finantare a fost depusa in anul 2015, se vor verifica datele aferente exercitiului financiar 2014, iar daca acestea depasesc plafoanele stabilite de art. 3 si 4 din Legea 346/2004, se va proceda si la verificarea datelor aferente anului 2013). Evident, in cazul in care se constata ca plafoanele au fost depasite in cei doi ani anteriori depunerii cererii de finantare, solicitantul nu se mai incadreaza in categoria IMM.

Din pacate, atunci cand verifica in ce masura solicitantul era sau nu IMM, la data depunerii cererii de finantare, uneori autoritatile se blocheaza inca de la primul pas, dintre cei descrisi mai sus, in sensul ca, prin aplicarea gresita a prevederilor art. 44 din Legea 346/2004 si, in special, a alineatului 4 al acestui articol, identifica intreprinderi pe care le considera a fi legate de solicitant, desi nu sunt intrunite premisele din textele de lege anterior mentionate.

In partea a doua a acestei analize vom determina ce inseamna, in acceptiunea si in interpretarea corecta a Legii 346/2004, intreprinderile legate (cu titlu de exemplu, de ce simpla calitate de administrator a unei persoane in doua societati nu le transforma pe acestea in intreprinderi legate, sau de ce „piata relevanta” nu se determina exclusiv in functie de codurile CAEN ale societatilor vizate).

Analiza semnata de Oana Stratula, Avocat Partener in cadrul Societatii Civile de Avocati Stratula, Mocanu & Asociatii

Lăsați un comentariu